Energi- behandlinger » Chakra balancering


Chakra Balincering af 7 chakra: Krone
Pande
Hals
Hjerte
Solar plexus
Hara
Rod     
                                      

                            

Prisen for en behandling 365,-  ca. 30 min

 

Chakra betyder på sanskrit "hjul" og er en betegnelse for syv energicentre langs kroppens midterlinie, som benævnes:
 

Rod Chakra, Hara Chakra, Solar plexus chakra, Hjerte Chakra, Hals Chakra, Pineal Chakra og Krone Chakra.

Chakras opfattes som kroppens energicentre, hvori livskraften opfanges og videresendes og skaber det energifelt om kroppen,

der kaldes aura og som bestemmer det bevidsthedstrin, som mennesket befinder sig på.

Ubalance eller blokeringer i chakrasystemets energistrøm kan ud fra dette synspunkt forårsage sygdom.
Idet chakrasystemet kan anskues som et kort over bevidstheden, kan spændinger i kroppen relateres til spændinger i bevidstheden.

Chakranes udseende er som en tragt af blomsterblade og indeholder hver især et antal kronblade.

Deres antal svinger fra fire i Rodchakraet til tusind i Kronechakraet. Den fysiske størrelse af chakraerne er omkring 7 cm i diameter.
Det menes, at når et menneske når et højere udviklingstrin, så vokser chakraerne og deres rotationshastighed øges, hvilket bestemmer mængden og kvaliteten af den energi, der kan optages og fordeles.


Chakraerne optager imidlertid også energi direkte fra omgivelserne, når de korresponderer med deres respektive energisvingninger.
På den måde forbinder de os med energierne i omverdenen, naturen, universet.

I den anskuelsesvinkel er de kanalerne, der modtager og fordeler den udefra kommende energi ind til kroppens forskellige funktioner.
Ligeledes antages det, at chakraerne er de kanaler, hvorfra der udsendes energi til omverdenen, og tilsammen udgør de den samlede energimæssige udstråling, vi har.

Anne Johnsen Kongensgavevej 37 1 sal 3200 Helsinge Nordsjælland | CVR-nr: 30 79 33 72 | Tlf.: +45 28 72 76 24